POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER'A I OTRZYMUJ POWIADOMIENIA O NOWOŚCIACH I GORĄCYCH OKAZJACH!

Poradniki o rodzicielstwie: jak karmić piersią, jak nosić dzieci, poród naturalny, poranik wychowania dzieci, zabawy z niemowlakiem

 
Program lojalnościowy MILK & LOVE MOMS

Dołącz do milk & love Moms!
Zostań naszą stałą Klientką, zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody!

Zbieraj punkty i odbieraj nagrody w programie lojalnościowym milk & love moms

Zarejestruj konto Klienta w naszym sklepie i dołącz do programu lojalnościowego milk & love Moms! 
Rób zakupy na www.milkandlove.pl, zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody milk & love!

Każde wydane u nas 1 zł to 1 punkt na Twoim koncie w programie milk & love Moms!
A każde zebrane 100 punktów to 10 zł, które później możesz wymienić na nagrody!

Jak to działa?

 1. Podczas składania zamówienia zarejestruj się jako Klient sklepu - w ten sposób powstanie Twoje konto Klienta, na którym będą gromadzone punkty w programie milk & love Moms. Pamiętaj o potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku w mailu, który otrzymasz.

  Rejestracja konta Klienta w sklepie milkandlove

 2. Zrób zakupy, aby zdobyć pierwsze punkty. Każde 1 zł wydane w sklepie to 1 pkt. Liczbę punktów, jaką otrzymasz za zakupiony produkt, zobaczysz pod ceną produktu na karcie produktu.Program lojalnościowy milk & love Moms

 3. Liczbę zgromadzonych punktów możesz sprawdzić logując się na www.milkandlove.pl do strony Moje konto 

  Program dla stałych Klientów milk & love

  Program lojalnościowy milkandlove


 4. Kiedy uzbierasz odpowiednią liczbę punktów możesz je wymienić na nagrody! Listę dostępnych nagród znajdziesz na dole stronie Moje konto.
  Uwaga - wymiana punktów na nagrody, powoduje brak możliwości zwrotu produktów, za które zostały naliczone i wymienione na nagrodę punkty.

  Program lojalnościowy w sklepie milkandlove

  Nagrody w programie lojalnościowych milkandlove

 5. Dodatkowe punkty możesz otrzymać za:
  • 50 punktów za zapis i potwierdzenie dodania do newslettera 
  • 2 punkty za każdą zatwierdzoną opinię o zakupionym produkcie

Jak wymienić punkty na nagrody?

 1. Punkty możesz wymienić przy okazji zakupów na www.milkandlove.pl za minimalną kwotę 100 zł.
 2. Robiąc zakupy zaloguj się w sklepie i przejdź do zakładki Moje konto
 3. Kliknij link Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty
 4. Możesz wybrać opcję Dostępne dla mnie, aby wyświetlić produkty w Twoim przedziale punktowym
 5. Znajdź produkt, na który możesz wymienić zebrane punkty.
 6. Kliknij Wymień, aby dodać wybrany przez Ciebie produkt do koszyka
 7. Produkt zostanie dodany do Twojego koszyka w cenie 1 gr, a z Twojego konta, zostanie odliczona odpowiednia liczba punktów.
 8. Dokończ składanie zamówienia.

Pamiętaj:

 • wymiana punktów na nagrody, powoduje brak możliwości zwrotu produktów, za które zostały naliczone i wymienione na nagrodę punkty.
 • niewykorzystane punkty, podczas kolejnych zakupów sumują się
 • na punkty nie są przeliczane koszty dostawy
 • punkty są naliczane po opłaceniu zamówienia
 • liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów
 • w przypadku zwrotu, punkty są odejmowane w liczbie odpowiadającej kwocie zwrotu
 • punkty nie są przeliczane na rabaty

Szczegółowy regulamin Programu lojalnościowego MILK & LOVE MOMS:

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO MILK & LOVE MOMS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego „MILK & LOVE MOMS” zwanego dalej Programem i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest MILK AND LOVE Karolina Kurzela ul. Londyńska 8, 26-612 Radom, NIP: 9482420193, REGON: 387800829, właściciel sklepu www.milkandlove.pl
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów sklepu milkandlove.pl , którzy zarejestrowali swoje konto w sklepie – zwanych dalej Uczestnikami.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. Informacja o terminie zakończenia Programu „MILK & LOVE MOMS” zostanie zamieszczona na stronie z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku zakończenia Programu „MILK & LOVE MOMS” punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

II. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy „MILK & LOVE MOMS” - program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie milkandlove.pl
 3. Zarejestrowany Klient – Klient, który wypełnił formularz rejestracji i utworzył konto Klienta w sklepie www.milkandlove.pl
 4. Organizator – MILK AND LOVE Karolina Kurzela ul. Londyńska 8, 26-612 Radom, NIP: 9482420193, REGON: 387800829
 5. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik Programu - Klient, który prawidłowo uzupełnił formularz rejestracji konta w sklepie milkandlove.pl a następnie dokonał pierwszego zamówienia i za nie zapłacił.

III. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana i dokonująca zakupów w milkandlove.pl oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji w sklepie na stronie milkandlove.pl Klient dokonuje aktywacji swego konta Klienta i jednocześnie staje się Uczestnikiem Programu.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu na https://milkandlove.pl/pl/i/Regulamin/3. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych, uzasadnionego podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

IV. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są od momentu rozpoczęcia Programu na milkandlove.pl tj. od dnia 14.11.2020r.
 2. Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zamówień. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany.
 3. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 4. Dodatkowe 50 punktów Uczestnik może otrzymać po zapisaniu się na Newsletter i potwierdzeniu subskrypcji.
 5. Dodatkowe  2 punkty za każdą zatwierdzoną opinię o zakupionym produkcie.
 6. Punkty są odejmowane w przypadku zwrotu części zakupionych produktów, całego zamówienia lub anulowania zamówienia, w liczbie odpowiadającej kwocie zwrotu (1zł = 1pkt).
 7. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
 8. Liczbę zdobytych punktów Uczestnik może sprawdzić logując się na swoje konto Klienta w sklepie milkandlove.pl. O zmianie liczby punktów będzie też informowany mailowo.

V. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrody po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie www.milkandlove.pl i wejściu na stronę Moje Konto.
 2. Punkty wymieniane są w następujący sposób: każde 100 punktów to 10 zł.
 3. Uczestnik może wymienić punkty zgormadzone na swoim koncie tylko na nagrody należące do grupy: produkty producenta milk & love.
 4. Lista dostępnych nagród za zgromadzoną przez Uczestnika liczbę punktów jest dostępna na stronie Moje konto po kliknięciu w link „Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty”
 5. Punkty można wymienić na nagrody tylko przy okazji zakupów w sklepie.
 6. Aby wymienić punkty na nagrody, należy zrobić zakupy za minimum 100 zł (suma cen produktów bez kosztów przesyłki).
 7. Punktów nie można wymienić na rabaty.
 8. Wymiana punktów na nagrody, powoduje brak możliwości zwrotu produktów, za które zostały naliczone i wymienione na nagrodę punkty.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z wymiany punktów na nagrody w poprzednim brzmieniu.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 12. Wydawanie nagrody następuje wraz z przesyłką zamówienia. Wydanie nagrody następuje z chwilą odebrania przez uczestnika paczki.
 13. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres sklep@milkandlove.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

VII. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres sklep@milkandlove.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie rejsteracji konta w sklepie www.milkandlove.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: MILK AND LOVE Karolina Kurzela ul. Londyńska 8, 26-612 Radom, NIP: 9482420193, REGON: 387800829.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@milkandlove.pl.
 6. Dane będą przetwarzane przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania w sklepie www.milkandlove.pl.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.milkandlove.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium